Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka


Tytuł

Advances in Manufacturing, Production Management and Process Control. Proceedings of the AHFE 2021 Virtual Conferences on Human Aspects of Advanced Manufacturing, Advanced Production Management and Process Control, and Additive Manufacturing, Modeling Systems and 3D Prototyping, July 25-29, 2021, USA

Redaktorzy

[ 1 ] Instytut Zarządzania i Systemów Informacyjnych, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.6] Nauki o zarządzaniu i jakości

Rok publikacji

2021

Typ książki

redakcja monografii naukowej / materiałów konferencyjnych

Język publikacji

angielski

Miejsce

Cham, Switzerland

Wydawca

Springer

Wydawca z listy MNiSW

Springer

Data opublikowania

2021

Liczba stron

485

ISBN

978-3-030-80461-9

eISBN

978-3-030-80462-6

ISSN

2367-3370

eISSN

2367-3389

DOI

10.1007/978-3-030-80462-6

URL

https://link.springer.com/book/10.1007%2F978-3-030-80462-6#about

Opublikowano w

Seria: Lecture Notes in Networks and Systems

Numer w serii

vol. 274

Rozdziały
Organizational Risk in Custom Manufacturing of Complex Products (s. 100-107)
Management System of Intelligent, Autonomous Environment (IAEMS). The Reference Model (s. 345-352)
The Impact of Changes Perceived in the Environment on the Agility of the Enterprise (s. 418-427)
Konferencja

AHFE 2021 Virtual Conferences on Human Aspects of Advanced Manufacturing, Advanced Production Management and Process Control, and Additive Manufacturing, Modeling Systems and 3D Prototyping,, 25-29.07.2021, , USA

Całkowita wartość punktowa MNiSW monografii

100,0

Całkowita wartość punktowa MNiSW redakcji

20,0