Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł


Tytuł

An Algorithm for Calculation and Extraction of the Grid Voltage Component

Autorzy

[ 1 ] Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[2.2] Automatyka, elektronika i elektrotechnika

Rok publikacji

2021

Opublikowano w

Energies

Rocznik: 2021 | Tom: vol. 14 | Numer: no. 16

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • amplitude identification
  • frequency identification
  • energy quality
  • power grid
  • signal synchronization
Strony (od-do)

4842-1 - 4842-12

DOI

10.3390/en14164842

URL

https://www.mdpi.com/1996-1073/14/16/4842/htm

Uwagi

Article number : 4842

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Tryb otwartego dostępu

witryna wydawcy

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Czas udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

140,0

Punktacja MNiSW / czasopismo w ewaluacji 2017-2021

140,0

Impact Factor

3,004 [Lista 2020]