Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł


Tytuł

A Device for Measuring the Rotational Speed of a Chain Sprocket of a Petrol Chainsaw

Autorzy

[ 1 ] Instytut Mechaniki Stosowanej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Mechaniki Stosowanej, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[2.8] Inżynieria mechaniczna

Rok publikacji

2021

Opublikowano w

Advances in Science and Technology Research Journal

Rocznik: 2021 | Tom: vol. 15 | Numer: no. 3

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • magnetic field
  • chainsaw
  • rotational speed measurement
  • chain sprocket
  • hall effect sensor
Data udostępnienia online

01.08.2021

Strony (od-do)

99 - 107

DOI

10.12913/22998624/138763

URL

http://www.astrj.com/A-Device-for-Measuring-the-Rotational-Speed-of-a-Chain-Sprocket-of-a-Petrol-Chainsaw,138763,0,2.html

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Czas udostępnienia publikacji w sposób otwarty

przed opublikowaniem

Punktacja MNiSW / czasopismo

70,0

Punktacja MNiSW / czasopismo w ewaluacji 2017-2021

70,0