Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

mgr inż. Wojciech Rukat

Artykuły  |  Rozdziały  |  Raporty
Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Mechanicznej

Instytut Mechaniki Stosowanej

E-mail

wojciech.rukat@put.poznan.pl

Telefon

61 665 23 02

ORCID

0000-0003-4856-7643

ResearcherID

O-3610-2014

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.8 Inżynieria mechaniczna: 100%

Artykuły (11)

Rozdziały (7)

Raporty (2)