Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział


Tytuł

Work Environment as a Factor in the Conduct of Manufacturing Processes

Autorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.6] Nauki o zarządzaniu i jakości

Rok publikacji

2022

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej / referat

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • Manufacturing processes; Work environment; Safety Dominants and disruptions of processes
Data udostępnienia online

24.06.2021

Strony (od-do)

432 - 440

DOI

10.1007/978-3-030-78170-5_37

Książka

Innovations in Industrial Engineering

Zaprezentowany na

International Conference Innovation in Engineering 2021, 28-30.06.2021, Guimarães, Portugal

Punktacja MNiSW / rozdział

20,0