Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Innovations in Industrial Engineering

Redaktorzy

[ 1 ] Instytut Technologii Materiałów, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[2.8] Inżynieria mechaniczna

Rok publikacji

2022

Typ książki

redakcja monografii naukowej / materiałów konferencyjnych

Język publikacji

angielski

Wydawca

Springer International Publishing

Wydawca z listy MNiSW

Springer

Data opublikowania

2022

Liczba stron

487

ISBN

978-3-030-78169-9

eISBN

978-3-030-78170-5

DOI

10.1007/978-3-030-78170-5

URL

https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-78170-5

Opublikowano w

Seria: Lecture Notes in Mechanical Engineering

Rozdziały
Analysis of the Impact of Changeover Time and Priority Rules on the Timely Execution of Customer Orders (s. 12-24)
Assessment of Mixed-Reality Devices for Production Engineering (s. 472-483)
Konferencja

International Conference Innovation in Engineering 2021, 28-30.06.2021, Guimarães, Portugal

Całkowita wartość punktowa MNiSW monografii

80,0

Całkowita wartość punktowa MNiSW redakcji

20,0