Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł


Tytuł

Analysis of technology and machining devices for cleaning onion in the food industry

Autorzy

[ 1 ] Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ SzD ] doktorant ze Szkoły Doktorskiej | [ E ] pracownik emerytowany

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[2.8] Inżynieria mechaniczna

Rok publikacji

2021

Opublikowano w

MATEC Web of Conferences

Rocznik: 2021 | Tom: vol. 343

Typ artykułu

artykuł naukowy / referat

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • onion cleaning
  • food processing machines
  • root and leaf removal
  • skin removal
  • cutting tools
  • post-production waste
Data udostępnienia online

04.08.2021

Strony (od-do)

01006-1 - 01006-7

DOI

10.1051/matecconf/202134301006

URL

https://www.matec-conferences.org/articles/matecconf/abs/2021/12/matecconf_mse21_01006/matecconf_mse21_01006.html

Uwagi

Article Number: 01006

Zaprezentowany na

10th International Conference on Manufacturing Science and Education – MSE 2021, 2021, Sibiu, Romania

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Czas udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

5,0

Punktacja MNiSW / czasopismo w ewaluacji 2017-2021

5,0