Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł


Tytuł

Analiza energetyczna wykorzystania indywidualnych węzłów mieszkaniowych dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego w celu spełnienia WT2021

Autorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Inżynierii Środowiska i Instalacji Budowlanych, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Poznańska | [ D ] doktorant | [ SzD ] doktorant ze Szkoły Doktorskiej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[2.9] Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Wariant tytułu

EN The energy analysis of the use of individual housing nodes for a multi-family residential building in order to fulfill WT2021

Rok publikacji

2021

Opublikowano w

Rynek Energii

Rocznik: 2021 | Numer: nr 4 (155)

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • budynek mieszkalny wielorodzinny
  • analiza energetyczna
Strony (od-do)

61 - 68

Punktacja MNiSW / czasopismo

40,0

Punktacja MNiSW / czasopismo w ewaluacji 2017-2021

40,0