Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Article

Download BibTeX

Title

Analiza energetyczna wykorzystania indywidualnych węzłów mieszkaniowych dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego w celu spełnienia WT2021

Authors

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Inżynierii Środowiska i Instalacji Budowlanych, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Poznańska | [ D ] phd student | [ SzD ] doctoral school student | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.10] Environmental engineering, mining and energy

Title variant

EN The energy analysis of the use of individual housing nodes for a multi-family residential building in order to fulfill WT2021

Year of publication

2021

Published in

Rynek Energii

Journal year: 2021 | Journal number: nr 4 (155)

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • budynek mieszkalny wielorodzinny
  • analiza energetyczna
Abstract

PL W artykule przedstawiono wyniki analizy energetycznej wykorzystania indywidualnych węzłów mieszkaniowych dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego w celu spełnienia wytycznych technicznych dotyczących nieprzekroczenia maksymalnego współczynnika zapotrzebowania na energię pierwotną, który od początku stycznia 2021 roku na potrzeby ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody użytkowej wynosi 65 kWh/m²rok dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych. Przeanalizowano łącznie 16 wariantów, w tym rozwiązania klasyczne z tradycyjną dystrybucją centralnego ogrzewania oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej. Jako studium przypadku wybrano projekt referencyjnego budynku mieszkalnego wielorodzinnego składającego się z 5-ciu kondygnacji nadziemnych po 12 mieszkań każda oraz z 1-ej kondygnacji podziemnej - garażu wielostanowiskowego. Wybrany budynek o powierzchni użytkowej wynoszącej Auz-3505m² zlokalizowany jest w II strefie klimatycznej w miejscowości Poznań. W celu przeprowadzenie analizy energetycznej wykorzystano metodologię wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej. W ramach analizy energetycznej zostało wyznaczone zapotrzebowanie na energię użytkową, końcową i pierwotną. Wykazano, że zastosowanie indywidualnych węzłów mieszkaniowych dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych może być rozsądnym rozwiązaniem obniżenia zapotrzebowania na energię pierwotną, co prowadzić może do spełniania wartości granicznych narzuconych przez aktualnie obowiązujące wytyczne techniczne. Zastosowanie indywidualnych węzłów mieszkaniowych w budynkach wielorodzinnych umożliwia w dalszym ciągu stosowanie gazu ziemnego jako źródła energii na cele grzewcze.

Pages (from - to)

61 - 68

Ministry points / journal

70

Ministry points / journal in years 2017-2021

70

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.