Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Wpływ dodatku modyfikatora na wytrzymałość na przebicie folii polipropylenowej

Authors

[ 1 ] Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Technologii Materiałów, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska | [ DW ] applied doctorate phd student | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.7] Materials engineering
[2.8] Mechanical engineering

Year of publication

2021

Chapter type

chapter in monograph / paper

Publication language

polish

Keywords
PL
  • polipropylen
  • folie wielowarstwowe typu „castPP”
  • modyfikacja polimerów
  • właściwości mechaniczne
Pages (from - to)

51 - 56

Book

Modyfikacja polimerów : stan i perspektywy w roku 2021

Presented on

XXV Konferencja Naukowa „Modyfikacja Polimerów”, 6-9.09.2021, Szklarska Poręba, Polska

Points of MNiSW / chapter

5.0

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.