Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Propozycje modernizacji układów torowych i peronów stacji Poznań Główny

Authors

[ 1 ] Instytut Inżynierii Lądowej, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee | [ S ] student

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.6] Civil engineering and transport

Title variant

EN Shaping of Poznań's main railway station for current railway traffic requirements

Year of publication

2021

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • stacje kolejowe
  • węzły przesiadkowe
  • kolej metropolitalna
  • urbanistyka
  • węzły kolejowe
Pages (from - to)

313 - 328

Book

Horyzont 2050 - lepszy transport & lepsze miasto

Points of MNiSW / chapter

5.0

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.