Processing may take a few seconds...

Book


Title

Bezpieczeństwo osób starszych w przestrzeni miejskiej. Analiza doświadczeń, wnioski i rekomendacje z uwzględnieniem okresu pandemii SARS-CoV-2

Editors

Year of publication

2021

Book type

edited book

Publication language

polish

Publisher name

FNCE

Publisher name from the MNiSW list

Wydawnictwo naukowe FNCE

Date of publication

2021

Number of pages

560

ISBN

978-83-66800-78-6

eISBN

978-83-66800-92-2

URL

https://pzwl.pl/Bezpieczenstwo-osob-starszych-w-przestrzeni-miejskiej-Analiza-doswiadczen-wnioski-i-rekomendacje-z-uwzglednieniem-okresu-pandemii-SARS-CoV-2,166955226,p.html

Chapters
Zastosowanie technologii cyfrowych do zapewnienia bezpieczeństwa społecznego i zawodowego osób starszych (p. 131-159)
Zarządzanie wiekiem w przedsiębiorstwie. Pracownicy 50+ w obliczu pandemii SARS-CoV-2 (p. 175-199)
Praktyczne zastosowania paradygmatu projektowania uniwersalnego- studium przypadku w obrębie kampusu „Piotrowo” w ocenie bezpieczeństwa studentów i wykładowców (p. 321-341)
Modelowanie warunków ewakuacji w organizowaniu przygotowania na sytuacje awaryjne na przykładzie domu pomocy społecznej (p. 481-504)
Wybrane aspekty dydaktyki i szkoleń z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy w Państwowej Straży Pożarnej wraz z propozycjami podniesienia ich atrakcyjności (p. 517-537)
Conference

XXV Ogólnopolskie Forum Ratownictwa, 19-20.10.2021, Inowrocław, Polska

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.