Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Modelowanie warunków ewakuacji w organizowaniu przygotowania na sytuacje awaryjne na przykładzie domu pomocy społecznej

Authors

[ 1 ] Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.6] Management and quality studies

Title variant

EN Modeling of evacuation conditions in organizing emergency preparedness on the example of a social welfare home

Year of publication

2021

Chapter type

chapter in monograph / paper

Publication language

polish

Keywords
PL
  • modelowanie ewakuacji
  • Pathfinder
  • sytuacja awaryjna
  • sytuacja kryzysowa
EN
  • evacuation modelling, Pathfinder, emergency situation, crisis situation
Pages (from - to)

481 - 504

Book

Bezpieczeństwo osób starszych w przestrzeni miejskiej. Analiza doświadczeń, wnioski i rekomendacje z uwzględnieniem okresu pandemii SARS-CoV-2

Presented on

XXV Ogólnopolskie Forum Ratownictwa, 19-20.10.2021, Inowrocław, Polska

Points of MNiSW / chapter

20.0

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.