Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Chapter

Download BibTeX

Title

Wybrane aspekty dydaktyki i szkoleń z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy w Państwowej Straży Pożarnej wraz z propozycjami podniesienia ich atrakcyjności

Authors

[ 1 ] Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[6.6] Management and quality studies

Title variant

EN Selected aspects of didactics and training in the field of qualified first aid in the State Fire Service along with proposals to increase their attractiveness

Year of publication

2021

Chapter type

chapter in monograph / paper

Publication language

polish

Keywords
PL
  • kwalifikowana pierwsza pomoc
  • ratownictwo medyczne
  • Państwowa Straż Pożarna
EN
  • qualified first aid, emergency medical services, State Fire Service
Pages (from - to)

517 - 537

Book

Bezpieczeństwo osób starszych w przestrzeni miejskiej. Analiza doświadczeń, wnioski i rekomendacje z uwzględnieniem okresu pandemii SARS-CoV-2

Presented on

XXV Ogólnopolskie Forum Ratownictwa, 19-20.10.2021, Inowrocław, Polska

Ministry points / chapter

20

Ministry points / chapter (humanities, social sciences and theology)

20

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.