Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Zarządzanie wiekiem w przedsiębiorstwie. Pracownicy 50+ w obliczu pandemii SARS-CoV-2

Authors

[ 1 ] Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies
[5.6] Management and quality studies

Title variant

EN Age management in the enterprise. Workers 50+ in the face of the SARS-CoV-2 pandemic

Year of publication

2021

Chapter type

chapter in monograph / paper

Publication language

polish

Keywords
PL
  • pandemia
  • SARS-CoV-2
  • COVID-19
  • zarządzanie wiekiem
  • pracownicy 50+
  • motywowanie pracowników
  • niematerialne czynniki motywacyjne
EN
  • pandemic, SARS-CoV-2, COVID-19, age management, 50+ employees, intangible motivational factors
Pages (from - to)

175 - 199

Book

Bezpieczeństwo osób starszych w przestrzeni miejskiej. Analiza doświadczeń, wnioski i rekomendacje z uwzględnieniem okresu pandemii SARS-CoV-2

Presented on

XXV Ogólnopolskie Forum Ratownictwa, 19-20.10.2021, Inowrocław, Polska

Ministry points / chapter

20.0

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.