Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Article

Download BibTeX

Title

Różnica między obliczeniowym i pomiarowym wykorzystaniem energii do ogrzewania w budynkach wielorodzinnych

Authors

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska i Instalacji Budowlanych, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.10] Environmental engineering, mining and energy

Title variant

EN Difference between calculated and measured energy consumption for heating in multi-family buildings in Poland

Year of publication

2021

Published in

Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja

Journal year: 2021 | Journal volume: T. 52 | Journal number: nr 12

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • performance gap
  • budynki wielorodzinne
  • certyfikacja energetyczna
  • obliczanie efektywności energetycznej
  • energia końcowa
  • zachowanie użytkowników
  • modelowanie energetyczne budynku
  • metoda miesięczna
  • budynki energooszczędne
Abstract

PL Metody wyznaczania charakterystyki energetycznej budynków powinny być weryfikowane, aby mogły być skutecznym narzędziem w procesie opracowywania energooszczędnych rozwiązań oraz aby pomagały w kształtowaniu polityki energetycznej. W niniejszym artykule porównano zbiór obliczonych wartości z Centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynków z wartościami zmierzonymi w budynkach poddawanych termomodernizacji, opublikowanymi przez GUS, a także danymi oszacowanymi we współpracy przez GUS i Rząd RP. Analiza wykazała, że wartości szacunkowe i obliczeniowe zaniżają średnie wykorzystanie ciepła na cele grzewcze. Średnie zmierzone wykorzystanie ciepła jest o 12% większe niż średnie obliczone i o 5% większe niż oszacowane. Natomiast rozrzut wartości zmierzonych jest 2,3 razy większy niż rozrzut wartości obliczonych. Wykazano również, że dla analizowanej bazy danych budynków termomodernizowanych średnie wykorzystanie ciepła spadło na skutek termomodernizacji o 25%, a rozrzut wartości rocznego wykorzystania ciepła 1,6 razy. Niniejszy artykuł potwierdza tezę, że obecna Metodologia wymaga ciągłej i systemowej weryfikacji lub zastąpienia innymi narzędziami gwarantującymi wzrost krajowej efektywności energetycznej.

Pages (from - to)

12 - 16

DOI

10.15199/9.2021.12.2

URL

https://sigma-not.pl/publikacja-134923-r%C3%B3%C5%BCnica-mi%C4%99dzy-obliczeniowym-i-pomiarowym-wykorzystaniem-energii-do-ogrzewania-w-budynkach-wielorodzinnych-cieplownictwo-ogrzewnictwo-wentylacja-2021-12.html

Ministry points / journal

20

Ministry points / journal in years 2017-2021

20

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.