Processing may take a few seconds...

Article

Download file

Title

Redevelopment of the Old Waste Incineration Plant in Poznań: Contribution to the Discussion on the Approach to Post-Industrial Cultural Property

Authors

[ 1 ] Instytut Architektury, Urbanistyki i Ochrony Dziedzictwa, Wydział Architektury, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.1] Architecture and urban planning

Title variant

PL Przebudowa Starej Spalarni w Poznaniu. Głos w dyskusji na temat zasad postępowania z zabytkami budownictwa poprzemysłowego

Year of publication

2021

Published in

Wiadomości Konserwatorskie

Journal year: 2021 | Journal number: nr 68S

Article type

scientific article

Publication language

english

Keywords
EN
  • architecture
  • conservation
  • industrial architecture
  • waste incineration plant
  • Poznań
PL
  • architektura
  • konserwacja
  • budownictwo przemysłowe
  • spalarnia
  • Poznań
Abstract

EN W artykule przedstawiono proces przebudowy starej spalarni śmieci, jednego z niewielu obiektów architektury poprzemysłowej z okresu II Rzeczpospolitej zachowanych do dnia dzisiejszego w Poznaniu. Zrealizowany projekt zakładał zarówno zmianę przeznaczenia i zmianę funkcji obiektu, jak i jego przebudowę z zachowaniem w jak największym stopniu autentycznych elementów budowlanych. Wyzwaniem okazał się nie tylko istniejący stan techniczny obiektu i zakres zmian wynikających z przystosowania do nowych funkcji, lecz także dostosowanie do funkcjonujących przepisów techniczno-budowlanych. Na przykładzie przebudowy i modernizacji historycznego obiektu zarysowano i przeanalizowano wybrane problemy techniczne, organizacyjne i prawne, stające obecnie przed projektantami, służbami konserwatorskimi oraz inwestorami podejmującymi przebudowę obiektów chronionych wpisem do gminnej ewidencji zabytków i zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Metodyka prac oraz przyjęte rozwiązania na styku praktyki i doktryny konserwatorskiej są głosem w dyskusji na temat prowadzenia prac przy obiektach poprzemysłowych.

Pages (from - to)

102 - 111

DOI

10.48234/WK68SWASTE

URL

http://www.zeriba.pl/wkjohc/wk/wk68S.pdf

License type

CC BY-SA (attribution - share alike)

Open Access Mode

open journal

Open Access Text Version

final published version

Full text of article

Download file

Access level to full text

public

Ministry points / journal

100.0

Ministry points / journal in years 2017-2021

100.0

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.