Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Wpływ rozmiaru szczeliny wrębowej ogniwa skrawającego łańcucha tnącego na drgania generowane przez pilarkę łańcuchową o napędzie spalinowym

Authors

[ 1 ] Instytut Mechaniki Stosowanej, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Technologii Mechanicznej, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.8] Mechanical engineering

Year of publication

2022

Chapter type

abstract

Publication language

polish

Pages (from - to)

61 - 61

Book

Diagnostyka Maszyn : XLVIII Ogólnopolskie Sympozjum, Wisła 27.02-2.03.2022 r.

Presented on

XLVIII Ogólnopolskie Sympozjum Diagnostyka Maszyn, 27.02.2022 - 02.03.2022, Wisła, Polska

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.