Processing may take a few seconds...

Article

Download file

Title

The OTSM model of TRIZ contradiction for students' self-marketing management

Authors

[ 1 ] Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.6] Management and quality studies

Title variant

PL Model sprzeczności OTSM TRIZ w zarządzaniu marketingiem osobistym studentów

Year of publication

2021

Published in

Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie

Journal year: 2021 | Journal number: nr 84

Article type

scientific article

Publication language

english

Keywords
EN
  • TRIZ
  • model of contradiction
  • marketing management
  • self-marketing
PL
  • zarządzanie marketingiem
  • TRIZ
  • model sprzeczności
  • marketing osobisty
Abstract

EN The aim of the paper is to analyze student self-marketing and improve the methods of student self-marketing management. The concept of student self-marketing, which consists of various activities undertaken by students to make themselves known in the marketplace, is characterized. The application of the OTSM TRIZ Contradiction model and selected methods for contradiction analysis in the field of marketing management are proposed. The results of a survey on students’ self-marketing conducted among Poznan University of Technology students are presented. Several problems are identified and the contradictions in students’ self-marketing management are formulated. The selected techniques and tools for analyzing and solving contradiction problems were listed with reference to ARIZ-85. The prospects of their application in problem solving sessions with students, inexperienced in TRIZ, are examined. Workshop sessions are conducted with three groups of students. In the first session, an analysis of the Operational Zone (OZ), the Operational Time (OT) and intense contradiction is applied. In the second session, ideas are generated with an additional analysis of the Principles of Separation (Time, Place, Condition). In the third session ideas are generated with reference to the TRIZ Inventive Principles. The obtained results generated with various TRIZ techniques are compared and evaluated. The research findings indicate the potential of OTSM TRIZ Contradiction modelling to guide several recommendations for developing student selfmarketing management.

PL Celem pracy jest analiza i doskonalenie metod zarządzania marketingiem osobistym studentów. Scharakteryzowano istotę marketingu osobistego studentów rozpatrywaną w kontekście aktywności podejmowanych przez nich na rynku pracy. Odwołując się do analizy literatury, wskazano możliwość zastosowania modelu sprzeczności OSTM TRIZ w zarządzaniu marketingiem osobistym studentów. Przedstawiono wyniki badań ankietowych dotyczących aktywności marketingu osobistego podejmowanych przez wybraną grupę studentów Politechniki Poznańskiej. Zidentyfikowano zbiór problemów i występujących sprzeczności w zarządzaniu marketingiem osobistym studentów. Zestawiono zbiór technik i narzędzi stosowanych w rozwiązywaniu problemów sprzeczności w ramach algorytmu ARIZ-85. Przeprowadzono trzy niezależne sesje warsztatów ze studentami, którzy nie mieli wcześniej żadnych doświadczeń z metodologią TRIZ, w celu sprawdzenia możliwości stosowania określonych technik i narzędzi TRIZ w rozwiązywaniu problemów sprzeczności w marketingu osobistym. W pierwszej sesji zastosowano metodę określania miejsca (OZ) i czasu (OT) występowania sprzeczności oraz ich intensyfikacji. W drugiej sesji dodatkowo wprowadzono metodę analizy zasad oddzielania sprzeczności (w czasie, w przestrzeni i w zależności od okoliczności), a w trzeciej zbiór zasad wynalazczych TRIZ. Wyniki wypracowane przez studentów w każdej z trzech sesji warsztatów zostały ocenione oraz porównane. W rezultacie wskazano na zasadność zastosowania modelowania OSTM TRIZ i jego użyteczność w rozwiązywaniu problemów sprzeczności w zarządzaniu marketingiem osobistym studentów.

Pages (from - to)

77 - 93

DOI

10.21008/j.0239-9415.2021.084.05

License type

CC BY-SA (attribution - share alike)

Open Access Mode

publisher's website

Open Access Text Version

final published version

Date of Open Access to the publication

at the time of publication

Full text of article

Download file

Access level to full text

public

Points of MNiSW / journal

40.0

Points of MNiSW / journal in years 2017-2021

40.0

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.