Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Joanna Majchrzak

Artykuły  |  Rozdziały  |  Rozprawa doktorska  |  Promotorstwo prac dyplomowych  |  Recenzje prac dyplomowych
Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Zarządzania

Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Jakości

E-mail

joanna.majchrzak@put.poznan.pl

Telefon

61 665 31 32

ORCID

0000-0001-8742-0283

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

5.6 Nauki o zarządzaniu i jakości: 100%

Artykuły (12)

Rozdziały (3)

Rozprawa doktorska

Promotorstwo prac dyplomowych (9)

Recenzje prac dyplomowych (10)