Processing may take a few seconds...

Article


Title

Funkcjonowanie dzieci z niepełnosprawnościami na jachcie podczas żeglugi morskiej

Authors

[ 1 ] Instytut Transportu, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee | [ D ] phd student

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.6] Civil engineering and transport

Title variant

EN Functioning of children with disabilities on a yacht during navigation at sea

Year of publication

2022

Published in

Issue of Rehabilitation, Orthopaedy, Neurophysiology and Sport Promotion - IRONS

Journal year: 2022 | Journal volume: 2022

Article type

abstract

Publication language

polish

Pages (from - to)

5 - 7

Presented on

XIV Konferencja Naukowa Promocja Polskiej Rehabilitacji „Diagnostyka i programowanie leczenia rehabilitacyjnego w zaburzeniach rozwojowych dzieci i młodzieży”, 23.03.2022, Poznań, Polska

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.