Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Chapter

Download BibTeX

Title

Analiza wpływu czasu starzenia powłoki pęczniejącej drewna sosnowego na intensywność wydzielania ciepła i dymu metodą kalorymetru stożkowego według ISO 5660

Authors

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[7.6] Chemical sciences

Title variant

EN Analysis of the influence of the weathering time of the pine wood intumescent coating on the heat release rate and smoke release rate according to the cone calorimeter method standardized in ISO 5660

Year of publication

2022

Chapter type

chapter in monograph / paper

Publication language

polish

Keywords
PL
  • drewno sosnowe
  • powłoka pęczniejąca
  • intensywność wydzielania ciepła
  • intensywność wydzielania dymu
  • kalorymetr stożkowy
  • ISO 5660
Abstract

PL Drewno jest powszechnie stosowane w wielu dziedzinach przemysłu m.in. ze względu na dobre właściwości mechaniczne i łatwość obróbki. Jednak wadą, która ogranicza jego wykorzystanie jest niska odporność ogniowa. Poprawę właściwości palnych drewna można uzyskać poprzez stosowanie środków uniepalniających w postaci impregnatów lub powłok nanoszonych na powierzchnię. Drewno użytkowane wraz z upływem czasu ulega starzeniu. Celem pracy było zbadanie wpływu starzenia drewna sosnowego na intensywność wydzielania ciepła i dymu. Właściwości palne i dymotwórcze drewna sosnowego o różnych czasach starzenia pokrytego powłoką pęczniejącą wyznaczono metodą kalorymetru stożkowego wg ISO 5660. Przedstawiono zależności intensywności wydzielania ciepła i dymu od czasu starzenia drewna sosnowego oraz oznaczono emisję CO i CO 2 podczas spalania.

Pages (from - to)

205 - 214

Book

Trzecie Seminarium Praktyczne Aspekty Inżynierii Chemicznej PAIC-2022 : recenzowana monografia konferencyjna, Zaniemyśl, 7-8 czerwca 2022

Presented on

3rd Seminar on Practical Aspects of Chemical Engineering PAIC 2022, 7-8.06.2022, Zaniemyśl, Polska

License type

other

Ministry points / chapter

20.0

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.