Processing may take a few seconds...

Book


Title

Trzecie Seminarium Praktyczne Aspekty Inżynierii Chemicznej PAIC-2022 : recenzowana monografia konferencyjna, Zaniemyśl, 7-8 czerwca 2022

Year of publication

2022

Book type

edited book

Publication language

polish

Publisher name

Politechnika Poznańska. Wydział Technologii Chemicznej

Publisher name from the MNiSW list

Politechnika Poznańska

Date of publication

2022

Number of pages

502

ISBN

978-83-7775-659-1

Chapters
Projekt i badania aerodynamicznego reaktora wielofazowego (p. 23-27)
Straty ciśnienia podczas przepływu roztworów mieszanin kokamidopropylobetainy i kokamidu dea z dodatkiem glikoli (p. 29-36)
Nowoczesne metody oznaczania estrogenów w wodnych próbkach środowiskowych (p. 65-72)
Wielkoskalowe badania rozpylania wody przy użyciu prądnicy wodno-pianowej (p. 73-79)
Wykorzystanie modułów COTS w realizacji sterowników logicznych dla potrzeb procesu nebulizacji (p. 81-85)
Wpływ kilkukrotnego przetłaczania przez membranę dynamiczną na właściwości emulsji w/o (p. 87-92)
Analiza stopnia zatrzymania gazu metodą szeregów nieskończonych (p. 93-97)
Analiza procesu rozpylania olejków eterycznych w nebulizatorach medycznych (p. 99-110)
Zastosowanie cyfrowej analizy barwy do wyznaczania stężenia roztworu w procesie mieszania hydraulicznego (p. 119-123)
Wypływ obciążenia hydraulicznego wirówki dekantacyjnej na odwadnianie osadów ściekowych (p. 125-129)
Analiza przepływu i rozkładu ciśnienia cieczy w osadnikach pionowych (p. 143-148)
Analiza parametryczna i badania podstawowe mieszadła XE-3 (p. 169-176)
Wpływ składu chemicznego i struktury stali narzędziowych na zużycie wierteł (p. 185-192)
Metody usuwania niklu ze ścieków przemysłowych (p. 193-203)
Analiza wpływu czasu starzenia powłoki pęczniejącej drewna sosnowego na intensywność wydzielania ciepła i dymu metodą kalorymetru stożkowego według ISO 5660 (p. 205-214)
Badania układów mikroemulsyjnych z olejkiem aromatycznym (p. 239-243)
Przepływ emulsji stabilizowanych mieszaniną hydroksypropylometylocelulozy i poli (tlenku etylenu) przez złoże cząstek kulistych (p. 253-262)
Wpływ ultradźwięków na intensyfikację procesów wymiany masy w impregnacji próżniowej surowców owocowo-warzywnych (p. 263-272)
Wpływ cen ropy naftowej, złota i miedzi na wskaźnik aktualizacji kosztów instalacji procesowych CEPCI (p. 273-277)
Wpływ geometrii dennicy dolnej na rozkład naprężeń w cienkościennym zbiorniku ciśnieniowym (p. 279-285)
Badania separacji frakcji lekkiej w cieczach wysokolepkich (p. 293-298)
Właściwości hydrofobowe preparatów stosowanych w przemyśle motoryzacyjnym (p. 299-305)
Symulacja procesowa odsiarczania mieszaniny węglowodorów (p. 307-315)
Straty ciśnienia podczas przepływu roztworów soli sodowej karboksymetylocelulozy z dodatkiem soli przez złoże cząstek kulistych (p. 349-355)
Stabilność roztworów surfaktantów podczas przepływu w rurociągach (p. 357-364)
Badanie wpływu różnych czynników na strącanie aktywnych nanocząstek platynowców (p. 369-374)
Hybrid drying of kale (Brassica Oleracea L.) - influence of simulataneous application of ultrasound and microwaves on drying kinetics and quality (p. 421-431)
Emulsje kosmetyczne wytwarzane z naturalnych składników (p. 433-437)
Wpływ lokalizacji strumieni zasilających półki w projektowanej kolumnie do destylacji reaktywnej (p. 447-454)
Właściwości reologiczne w przepływie oscylacyjnym roztworów Na-CMC w mieszaninie alkohol polihydroksylowy/woda (p. 463-468)
Wpływ soli na kapilarne zwężenie włókna wodnych roztworów mieszanin kokamidopropylobetainy i dodecylobenzylosulfanianu sodu (p. 469-478)
Czteroetapowa metoda odzysku platynowców ze zużytego katalizatora samochodowego (p. 479-485)
Charakterystyka rozpylania dla rozpylaczy dwufazowych o zmodyfikowanej konstrukcji komory wirowej (p. 487-494)
Conference

PAIC 2022, 7-8.06.2022, Zaniemyśl, Polska

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.