Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Chapter

Download BibTeX

Title

Modele formalne pożarów i wybuchów w przygotowaniu infrastruktury krytycznej na sytuacje awaryjne

Authors

[ 1 ] Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.9] Mechanical engineering

Title variant

EN Formal fire and explosion models for critical infrastructure emergency preparedness

Year of publication

2022

Chapter type

chapter in monograph / paper

Publication language

polish

Keywords
PL
  • sytuacja awaryjna
  • modelowanie pożarów
  • modelowanie wybuchów
  • modelowanie dyspersji
EN
  • emergency situation
  • fire modelling
  • explosion modelling
  • dispersion modelling
Abstract

PL W artykule zaprezentowano przykład zastosowania modeli formalnych pożarów, wybuchów i skażeń w procesie tworzenia planów przygotowania na sytuacje awaryjne infrastruktury krytycznej. Wytyczne przygotowywania takich planów są elementem systemów zarządzania bezpieczeństwem zapisanych w normalizacji krajowej i międzynarodowej. Plany takie są odpowiednikiem planów zarządzania kryzysowego, ale dotyczą organizacji, które dążą do efektywnego zarządzania ryzykami zdarzeń powodujących straty.

EN The article presents an example of the use of formal models of fire, explosions and pollution in the process of creating emergency preparedness plans for critical infrastructure. The guidelines for preparing such plans are an element of security management systems enshrined in national and international standardisation. Such plans are the equivalent of crisis management plans, but apply to organisations that seek to effectively manage the risks of loss incidents.

Pages (from - to)

133 - 151

URL

https://itwl.pl/media/attachments/2022/10/18/tom_i_nauka_dla_obronnosci.pdf#page=143

Book

Nauka dla obronności. Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej. Tom 1

Presented on

Konferencja Naukowo-Techniczna : Nauka dla obronności : Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej, 14-15.09.2022, Poznań, Polska

Ministry points / chapter

20

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.