Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Modele formalne pożarów i wybuchów w przygotowaniu infrastruktury krytycznej na sytuacje awaryjne

Authors

[ 1 ] Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.6] Management and quality studies

Year of publication

2022

Chapter type

chapter in monograph / paper

Publication language

polish

Keywords
PL
  • sytuacja awaryjna
  • modelowanie pożarów
  • modelowanie wybuchów
  • modelowanie dyspersji
Abstract

PL W artykule zaprezentowano przykład zastosowania modeli formalnych pożarów, wybuchów i skażeń w procesie tworzenia planów przygotowania na sytuacje awaryjne infrastruktury krytycznej. Wytyczne przygotowywania takich planów są elementem systemów zarządzania bezpieczeństwem zapisanych w normalizacji krajowej i międzynarodowej. Plany takie są odpowiednikiem planów zarządzania kryzysowego, ale dotyczą organizacji, które dążą do efektywnego zarządzania ryzykami zdarzeń powodujących straty.

Pages (from - to)

133 - 151

Book

Nauka dla obronności. Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej. Tom 1

Presented on

Nauka dla obronności. Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej, 14-15.09.2022, Poznań, Polska

Ministry points / chapter

20.0

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.