Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Chapter

Download file Download BibTeX

Title

Modyfikacja właściwości użytkowych kompozytów cementowych przy użyciu skrobi modyfikowanych

Authors

[ 1 ] Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[7.6] Chemical sciences

Year of publication

2022

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • dekstryny
  • nanosrebro
  • korozja elektrochemiczna
  • skrobia sieciowana
Abstract

PL Celem niniejszych badań było sprawdzenie, czy domieszkowanie kompozytów cementowych skrobiami modyfikowanymi wpływa na właściwości użytkowe, powodując zmniejszenie korozji elektrochemicznej stali zbrojeniowej w środowisku chlorkowym. Jako uzupełnienie dotychczas przeprowadzonych badań sprawdzono również, jaki wpływ na pasywację stali ma domieszka nanosrebra stabilizowana biodegradowalną skrobią. Elektrochemiczne badania korozyjności betonu zbrojonego wykazały, że domieszkowanie kompozytów cementowych rozważanymi pochodnymi skrobi sieciowanych ma wpływ na przebieg procesu korozji elektrochemicznej zbrojenia, zmniejszając prawdopodobieństwo wystąpienia korozji zbrojeniowej nawet do 5%. Natomiast domieszkowanie kompozytu cementowego dekstrynami oraz nanostrukturami srebra stabilizowanymi pochodnymi skrobiowymi nie wpływa na poprawę pasywacji stali zbrojeniowej.

Pages (from - to)

74 - 84

URL

https://bc.wydawnictwo-tygiel.pl/publikacja/69637D6B-88E9-28FE-0244-9135B674BE93

Book

Najnowsze doniesienia z inżynierii materiałowej

Open Access Mode

publisher's website

Open Access Text Version

final published version

Date of Open Access to the publication

at the time of publication

Full text of chapter

Download file

Access level to full text

public

Ministry points / chapter

20

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.