Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Anna Modrzejewska-Sikorska

Jednostka organizacyjna

Wydział Technologii Chemicznej

Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej

E-mail

anna.modrzejewska-sikorska@put.poznan.pl

Telefon

61 665 23 11

ResearcherID

M-1458-2014

ORCID

0000-0002-2071-564X

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

6.5 Nauki chemiczne: 100%

Artykuły (9)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS

Rozdziały (13)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS