Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Anna Modrzejewska-Sikorska

Artykuły  |  Rozdziały  |  Raporty  |  Rozprawa doktorska  |  Promotorstwo prac dyplomowych  |  Recenzje prac dyplomowych
Jednostka organizacyjna

Wydział Technologii Chemicznej

Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej

E-mail

anna.modrzejewska-sikorska@put.poznan.pl

Telefon

61 665 23 11

ORCID

0000-0002-2071-564X

ResearcherID

M-1458-2014

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

6.5 Nauki chemiczne: 100%

Artykuły (11)

Rozdziały (15)

Rozprawa doktorska

Promotorstwo prac dyplomowych (8)

Recenzje prac dyplomowych (31)