Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Book

Download file Download BibTeX

Title

Nowe sposoby otrzymywania i wykorzystania wybranych materiałów i komponentów

Editors

Year of publication

2022

Book type

edited book

Publication language

polish

Place

Lublin, Polska

Publisher name

Wydawnictwo Naukowe TYGIEL

Publisher name from the Ministry list

Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o.o.

Date of publication

2022

Number of pages

232

ISBN

978-83-67104-42-5

Chapters
Przepływ roztworów mieszanin polimerów o zróżnicowanej sztywności łańcucha przez złoże cząstek kulistych (p. 42-53)
Polimery mukoadhezyjne i ich mieszaniny jako nowoczesne systemy dostarczania leków – badanie właściwości powierzchniowych (p. 64-87)
Lepkość wzdłużna emulsji o/w stabilizowanych mieszaniną hydroksypropylometylocelulozy i dodecylosiarczanu sodu (p. 147-160)
Otrzymywanie układów LS-AgNPs-Al2O3 (p. 161-171)
Open Access Mode

publisher's website

Open Access Text Version

final published version

Date of Open Access to the publication

at the time of publication

Full text of book

Download file

Access level to full text

public

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.