Processing may take a few seconds...

Chapter

Download file

Title

Otrzymywanie układów LS-AgNPs-Al2O3

Authors

[ 1 ] Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[6.5] Chemical sciences

Year of publication

2022

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • nanostruktury srebra
  • tlenek glinu
  • lignosulfoniany
Abstract

PL Podstawowym celem przeprowadzonych badań było otrzymanie, w sposób prosty, niedrogi i przyjazny środowisku, układów składających się z nanocząstek srebra naniesionych na powierzchnię tlenku glinu. Jako reduktor prekursora srebra i stabilizator wytworzonych nanostruktur wykorzystano pochodną ligniny – lignosulfonianu sodu. W części teoretycznej zawarto informacje na temat nanostruktur srebra, ligniny i jej pochodnych oraz tlenku glinu. W części esperymentalnej zaprezentowano i omówiono dwie ścieżki wytwarzania układów LS-AgNPs-Al2O3. Wykonano zdjęcia SEM i energodyspersyjną mikroanalizę EDS, analizę elementarną, a także analizę rentgenowską XRD. Na podstawie uzyskanych rezultatów badań stwierdzono, że korzystniej jest przeprowadzać redukcję prekursora srebra w obecności nośnika, oraz lepszym wyborem będzie postać amorficzna Al2O3. Otrzymane układy mogą znaleźć zastosowanie w kompozytach polimerowych przewodzących ciepło oraz jako katalizatory w procesach redukcji barwników organicznych. Ponadto, ze względu na AgNPs, mogą być doskonałym czynnikiem bakterio- i grzybobójczym.

Pages (from - to)

161 - 171

URL

https://bc.wydawnictwo-tygiel.pl/public/assets/798/Nowe%20sposoby%20otrzymywania%20i%20wykorzystania%20wybranych%20materia%C5%82%C3%B3w%20i%20komponent%C3%B3w.pdf

Book

Nowe sposoby otrzymywania i wykorzystania wybranych materiałów i komponentów

Open Access Mode

publisher's website

Open Access Text Version

final published version

Date of Open Access to the publication

at the time of publication

Full text of chapter

Download file

Access level to full text

public

Ministry points / chapter

20.0

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.