Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Article

Download file Download BibTeX

Title

Badanie drgań transformatorów o mocy 10, 16, 25 i 40 MVA pod kątem oceny ich stanu technicznego

Authors

[ 1 ] Instytut Elektroenergetyki, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Poznańska | [ P ] employee | [ D ] phd student

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.10] Environmental engineering, mining and energy

Title variant

EN Investigation of vibrations of transformers with a rated power of 16, 25 and 40 MVA in terms of assessing their technical condition

Year of publication

2022

Published in

Przegląd Elektrotechniczny

Journal year: 2022 | Journal volume: R. 98 | Journal number: nr 10

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • transformator mocy
  • diagnostyka transformatorów
  • drgania
  • metoda wibroakustyczna
EN
  • power transformer
  • transformer diagnostics
  • vibrations
  • vibroacoustic method
Abstract

PL Jednym z najważniejszych i dynamicznie rozwijających się obszarów działalności ośrodków naukowych jest diagnostyka urządzeń energetycznych. Omawiana metoda wibroakustyczna diagnostyki transformatorów ma kilka niezaprzeczalnych zalet, którymi są bezinwazyjność oraz stosunkowo krótki czas wykonywania badań. W artykule odniesiono się do wartości kryterialnych służących ocenie stanu części aktywnej transformatora na podstawie analizy wartości skutecznej przyspieszenia drgań całkowitych oraz widma częstotliwościowego.

EN One of the most important and dynamically developing areas of activity of research centers is diagnostics of energy devices. The vibroacoustic method of transformer diagnostics discussed in this article has several undeniable advantages, which are non-invasive and a relatively short time to perform the tests. This work refers to the criterion values used to assess the state of the active part of the transformer based on the analysis of the effective value of the total vibration acceleration and the frequency spectrum.

Pages (from - to)

169 - 172

DOI

10.15199/48.2022.10.36

URL

http://pe.org.pl/articles/2022/10/36.pdf

License type

CC BY-NC-ND (attribution - noncommercial - no derivatives)

Open Access Mode

czasopismo hybrydowe

Open Access Text Version

final published version

Date of Open Access to the publication

at the time of publication

Full text of article

Download file

Access level to full text

public

Ministry points / journal

70

Impact Factor

0,5

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.