Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

mgr inż. Magdalena Czerniak

Raporty
Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

Instytut Elektroenergetyki

E-mail

magdalena.czerniak@put.poznan.pl

Telefon

61 665 22 79

ORCID

0000-0002-4959-2751

Raporty (3)