Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Chapter

Download BibTeX

Title

Wpływ właściwości termofizycznych stali na precyzyjne wyznaczenie warunków brzegowych w czasie nagrzewania w piecu do obróbki cieplno-chemicznej

Authors

[ 1 ] Instytut Energetyki Cieplnej, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.10] Environmental engineering, mining and energy

Year of publication

2022

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • obróbka cieplno-chemiczna
  • zagadnienie odwrotne
  • zmienność właściwości termofizycznych
EN
  • thermochemical treatment
  • inverse problem
  • variability of thermophysical properties
Abstract

PL Obróbka cieplno-chemiczna charakteryzuje się nagrzewaniem i chłodzeniem elementów maszyn wchodzących w skład infrastruktury krytycznej w szerokim zakresie temperatury. Kontrola temperatury brzegu nagrzewanych elementów jest niezbędna do wytworzenia powierzchni o dużej odporności na zużycie, co wiąże się z niezawodną pracą tych elementów. Współczynnik przewodzenia ciepła oraz ciepło właściwe dla stali wykazują dużą zmienność w zależności od temperatury. Może mieć to znaczący wpływa na wartości warunków brzegowych (temperatura, gęstość strumienia ciepła, współczynnik przejmowania ciepła) uzyskanych poprzez rozwiązanie zagadnienia odwrotnego dla równania przewodzenia ciepła. W pracy przedstawiono porównanie wyników rozwiązania zagadnienia odwrotnego dla dwóch modeli obliczeniowych. W pierwszym modelu założono stałą, uśrednioną wartość współczynnika prze-wodzenia ciepła i ciepła właściwego. W drugim modelu uwzględniono ich zmienność w funkcji temperatury.

Pages (from - to)

333 - 346

Book

Nauka dla obronności. Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej. Tom 1

Presented on

Nauka dla obronności. Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej, 14-15.09.2022, Poznań, Polska

Ministry points / chapter

20.0

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.