Processing may take a few seconds...

Article


Title

Analiza porównawcza współczynnika tarcia różnych nawierzchni lotniskowych

Authors

[ 1 ] Instytut Energetyki Cieplnej, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.9] Environmental engineering, mining and energy

Title variant

EN Comparative analysis of the friction coe)cient of various airport pavements

Year of publication

2022

Published in

Przegląd Komunikacyjny

Journal year: 2022 | Journal number: nr 10

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • tarcie
  • droga startowa
  • ASFT
Abstract

PL Parametr określany jako współczynnik tarcia jest jednym z podstawowych parametrów, które odpowiadają za charakterystykę nawierzchni, po której poruszają się pojazdy (samochody, statki powietrzne). Współczynnik tarcia jest bardzo ważny, ponieważ odpowiada za bezpieczeństwo i niezawodność nawierzchni. W poniższej pracy przedstawiono ogólne zagadnienia dotyczące siły tarcia, jej wpływu na poruszanie się statków powietrznych po nawierzchniach lotniskowych. Zostały również omówione wymagania z zakresu oceny współczynnika tarcia. Na podstawie wyników badań przeprowadzonych na czterech lotniskach dokonano analizy spadku wartości współczynnika tarcia.

Pages (from - to)

24 - 28

URL

https://transportation.overview.pwr.edu.pl/UPLOAD/CALE-NUMERY/NUMERY-PL/2022/N_PK_10_22.pdf

Ministry points / journal

20.0

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.