Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Badanie przydatności wykorzystania nowoczesnych technologii GIS w sytuacjach kryzysowych dla wybranych dyscyplin zarządzania i stanów nadzwyczajnych

Authors

[ 1 ] Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee | [ S ] student

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.6] Management and quality studies

Title variant

EN Study of the suitability of using modern GIS technologies in crisis situations for selected management disciplines and emergencies

Year of publication

2022

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • zarządzanie kryzysowe
  • systemy informacji przestrzennej
  • odporność organizacyjna
  • zarządzanie ciągłością działania.
Abstract

PL Celem niniejszego opracowania jest zbadanie przydatności wykorzystania nowoczesnych technologii GIS w sytuacji kryzysowej dla wybranych dyscyplin zarządzania oraz stanów nadzwyczajnych. Autorzy, opierając się m.in. na taksonomii stanów bezpieczeństwa narodowego oraz koncepcji integracji korporacyjnych systemów zarządzania przy-wracających zdolności operacyjne organizacji po zakłóceniach, przedstawiają wyniki badań przydatności. Badania empiryczne przeprowadzono na grupie studentów Politechniki Poznańskiej. Metodyka badania opiera się na kwestionariuszu ankietowym. Korzystając z wyników ankiety, stwierdzono że aplikacje GIS są bardzo przydatna dla wybranych dyscyplin zarządzania, sytuacji awaryjnych oraz stanów nadzwyczajnych. Jednakże istnieją różnice w postrzeganiu tej przydatności przez respondentów i w związku z tym została przedstawiona hierarchizacja przydatności. Główne wnioski z badania pokazują, że wykorzystania nowoczesnych technologii GIS w sytuacji kryzysowej poprawia jakość zarządzania oraz pozwala na powszechną dostępność do informacji przestrzennej w sytuacji kryzysowej.

Pages (from - to)

175 - 192

URL

https://itwl.pl/component/content/article/341-wydawnictwa-ksiazkowe/2020/403-nauka-dla-obronnosci-i-srodowiska-tom-1-pod-red-tomasza-lodygowskiego-michala-cialkowskiego-andrzeja-zyluka.html?Itemid=671

Book

Nauka dla obronności. Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej. Tom 1

Presented on

Nauka dla obronności. Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej, 14-15.09.2022, Poznań, Polska

Ministry points / chapter

20.0

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.