Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Article

Download BibTeX

Title

Zintegrowane wykorzystanie charakterystyki energetycznej budynków w polityce energetycznej

Authors

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska i Instalacji Budowlanych, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.10] Environmental engineering, mining and energy

Title variant

EN Integrated Application of Building Energy Codes in Energy Policy

Year of publication

2022

Published in

Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja

Journal year: 2022 | Journal volume: T. 53 | Journal number: nr 12

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • charakterystyka energetyczna budynku
  • świadectwa charakterystyki energetycznej
  • transformacja energetyczna
  • polityka energetyczna
  • projektowanie zintegrowane
  • dekarbonizacja
  • transformacja technologiczno-społeczna
  • społeczne aspekty w technice
  • wytyczne projektowe
  • Warunki Techniczne
Abstract

PL W niniejszym artykule chcielibyśmy zwrócić uwagę na potrzebę systemowego wykorzystania charakterystyki energetycznej budynków w kontekście transformacji energetycznej i dekarbonizacji budownictwa. Skuteczniejsza i szerzej realizowana aplikacja tego narzędzia, jako uniwersalnego i prawnie usankcjonowanego standardu wymiany informacji między interesariuszami procesu wykorzystania energii w budynkach, jest bardzo istotna. Chcielibyśmy również zwrócić uwagę na mnogość działań podejmowanych w tym zakresie przez różne środowiska i instytucje, a także na potrzebę ich koordynacji, przynajmniej na poziomie krajowym, dla poprawy skuteczności ich oddziaływania na budownictwo i wykorzystywaną w nich energię.

Pages (from - to)

20 - 25

DOI

10.15199/9.2022.12.4

Ministry points / journal

20

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.