Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Chapter

Download BibTeX

Title

Adaptacyjny neuronowy regulator napięcia przekształtnika QZSDMC w układzie regulacji prądu silnika PMSM

Authors

[ 1 ] Instytut Robotyki i Inteligencji Maszynowej, Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.2] Automation, electronics and electrical engineering

Title variant

EN Adaptive neural voltage controller of the QZSDMC converter in the PMSM motor current control system

Year of publication

2022

Chapter type

chapter in monograph / paper

Publication language

polish

Keywords
PL
  • silnik synchroniczny o magnesach trwałych
  • przekształtnik matrycowy z Quasi-Z-źródłem
  • adaptacyjny regulator neuronowy
  • obiekt nieliniowy
Abstract

PL Niniejsza praca przedstawia metodę sterowania średnim napięciem wyjściowym z bezpośredniego przekształtnika matrycowego z Quasi-Z źródłem za pomocą regulatora neuronowego uczonego online. Zaprezentowany obiekt wykazuje nieliniowość poprzez zmiany swoich stałych czasowych zależne od zadanego wzmocnienia napięciowego. Zaproponowany regulator neuronowy porównano z regulatorem liniowym oraz sprawdzono stabilność uczenia się systemu.

Pages (from - to)

1 - 6

Book

XV Konferencja Naukowa Sterowanie w Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym "SENE 2022"

Presented on

XV Konferencja Naukowa Sterowanie w Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym "SENE 2022", 23-25.11.2022, Łódź, Polska

Ministry points / chapter

20

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.