Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Article

Download file Download BibTeX

Title

Doskonalenie systemu motywacyjnego pracowników branży transportowej

Authors

[ 1 ] Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[6.6] Management and quality studies

Year of publication

2022

Published in

Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie

Journal year: 2022 | Journal number: nr 85

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • motywacja
  • pracownik
  • system motywacyjny
  • zarządzanie zasobami
EN
  • employee
  • motivation system
  • motivation
  • human resources
Abstract

PL System motywacyjny, a zwłaszcza wartości i postawy, jakie premiuje, wpływa na sprawność działania pracowników, ich zadowolenie z pracy oraz realizację celów przedsiębiorstwa. Jeżeli będą oni odpowiednio motywowani, będą zaspokajane ich potrzeby, a odpowiednie warunki pracy spowodują większe zadowolenie. Żeby te cele realizować, należy podjąć inicjatywy mające na celu usprawnienie działania pracowników oraz podwyższenie ich satysfakcji z pracy. Właśnie dlatego doskonalenie systemu motywacyjnego to nadal aktualny i ważny temat w naukach o zarządzaniu i jakości. Jednym z elementów zarządzania zasobami ludzkimi jest motywowanie pracowników, które stało się przedmiotem badań. Ich celem były ocena i doskonalenie systemu motywacyjnego w firmie transportowej. Wyniki prezentowano w podziale na grupy według: zajmowanego stanowiska, odbytego stażu, wieku i wykształcenia. W badaniu wykorzystano analizy Kruskala-Wallisa. Wyniki poprzedzono analizą literatury w zakresie przedmiotu pracy. Wnioskuje się, że występuje grupa osób, dla których system motywacyjny nie jest zrozumiały. Należy go udoskonalić dla pracowników z najdłuższym stażem, aby przeciwdziałać rutynie w ich motywacji.

EN The motivation system, and especially the values and attitudes it awards, affects the effi-ciency of employees, their work satisfaction and the achievement of company goals. If em-ployees are properly motivated, their needs will be met and the appropriate working condi-tions will result in greater satisfaction. In order to achieve these goals, initiatives should be taken to improve the performance of employees and increase their job satisfaction. The eval-uation of the motivation system is still a current and important topic in management and quality sciences. Efficient human resource management allows the company to achieve its goals. One of the elements of human resource management is motivating employees, which has become the subject of this research. The aim of the research was to evaluate the motiva-tion system in a company from the transport industry, according to: the position held, dura-tion of employment, age and education. Kruskal-Wallis analyses were used in the study. The results were preceded by an analysis of the literature on the subject of the work. The conclu-sion is that there is a group of people for whom the motivation system is not understandable. The system among senior employees should be improved to counteract the routine in their motivation.

Pages (from - to)

5 - 21

DOI

10.21008/j.0239-9415.2022.085.01

URL

https://zeszyty.fem.put.poznan.pl/pdf-154650-83701?filename=Doskonalenie%20systemu.pdf

License type

CC BY-SA (attribution - share alike)

Open Access Mode

open journal

Open Access Text Version

final published version

Date of Open Access to the publication

at the time of publication

Full text of article

Download file

Access level to full text

public

Ministry points / journal

40

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.