Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Chapter

Download file Download BibTeX

Title

Relacje między zawodem wybranym przez kandydata, a posiadanymi przez niego kompetencjami cyfrowymi

Authors

[ 1 ] Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[6.6] Management and quality studies

Year of publication

2022

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • zarządzanie kompetencjami
  • metody statystyczne
Abstract

PL W rozdziale zostały zweryfikowane hipotezy o istnieniu zależności między grupą zawodową kandydata do pracy a posiadaniem przez niego wybranych umiejętności cyfrowych: podstawowej obsługi komputera oraz znajomości pakietów biurowych. Przynależność do grupy zawodowej oraz posiadanie umiejętności są zmiennymi nominalnymi. W związku z tym, w celu weryfikacji hipotez zostanie zastosowany test niezależności χ 2 (chi kwadrat). Poniżej przedstawiono problematykę badań dotyczących zmiennych o charakterze nominalnym oraz opis i zasady stosowania testu niezależności χ 2.

Pages (from - to)

116 - 142

Book

Zarządzanie kompetencjami wspomagane metodami statystycznymi

License type

CC BY-SA (attribution - share alike)

Open Access Mode

other

Open Access Text Version

final published version

Date of Open Access to the publication

at the time of publication

Full text of chapter

Download file

Access level to full text

public

Ministry points / chapter

20.0

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.