Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Book

Download file Download BibTeX

Title

Zarządzanie kompetencjami wspomagane metodami statystycznymi

Editors

[ 1 ] Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[6.6] Management and quality studies

Year of publication

2022

Book type

editing of scientific monograph

Publication language

polish

Abstract

PL Ta książka jest o tym, jak w szerokim zakresie wykorzystywać dane na potrzeby zarządzania kompetencjami w organizacji, czerpiąc je z jednego źródła znajdującego się w jej otoczeniu.

Place

Poznań, Polska

Publisher name

Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej

Publisher name from the Ministry list

Politechnika Poznańska

Date of publication

2022

Number of pages

294

ISBN

978-83-7775-680-5

eISBN

978-83-7775-681-2

Keywords
PL
  • zarządzanie kompetencjami
  • modelowanie wymagań kompetencyjnych
  • bazy danych
  • metody statystyczne
Chapters
Wprowadzenie. O wielopłaszczyznowym wykorzystaniu danych zastanych w zarządzaniu kompetencjami pracowniczymi w organizacji (p. 11-68)
Przesłanki wykorzystania metod statystycznych w zarządzaniu kompetencjami (p. 23-102)
Wyzwania związane z przygotowaniem danych o kompetencjach do badań z wykorzystaniem metod statystycznych (p. 65-85)
Determinanty zainteresowania ofertami pracy (p. 86-115)
Relacje między zawodem wybranym przez kandydata, a posiadanymi przez niego kompetencjami cyfrowymi (p. 116-142)
Korelacje między kompetencjami handlowymi i społecznymi na rynku pracy (p. 143-170)
Badanie podobieństwa powiatów ze względu na umiejętności społeczne i inne wybrane atrybuty uczniów techników – przykład zastosowania analizy skupień (p. 171-195)
Wykorzystanie rozmytej analizy skupień do wyodrębnienia jednorodnych grup wymagań kompetencyjnych w zawodzie technik ekonomista (p. 196-229)
Model dopasowania kandydata do oferty z wykorzystaniem metody MARSplines i sieci neuronowych (p. 230-294)
Podsumowanie (p. 260-274)
License type

CC BY-SA (attribution - share alike)

Open Access Mode

other

Open Access Text Version

final published version

Date of Open Access to the publication

at the time of publication

Full text of book

Download file

Access level to full text

public

Total point value of monograph

120.0

Total point value for editor

40.0

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.