Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Chapter

Download file Download BibTeX

Title

Podsumowanie

Authors

[ 1 ] Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[6.6] Management and quality studies

Year of publication

2022

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Abstract

PL W rozdziale opisano osiągnięcia założonych celów (poznawczych, metodycznych, utylitarnych i badawczych) – podsumowano zaprezentowane przykłady. Zwrócono uwagę, że odniesienie przykładów do praktyki przedsiębiorstw, w szczególności do zarządzania kompetencjami. powinno też być sprzyjającą inspiracją dla menedżerów zarządzających personelem.

Pages (from - to)

260 - 274

Book

Zarządzanie kompetencjami wspomagane metodami statystycznymi

License type

CC BY-SA (attribution - share alike)

Open Access Mode

other

Open Access Text Version

final published version

Date of Open Access to the publication

at the time of publication

Full text of chapter

Download file

Access level to full text

public

Ministry points / chapter

20.0

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.