Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Article

Download file Download BibTeX

Title

Wpływ poboru energii elektrycznej przez pojazdy elektryczne na parametry linii zasilających wybranych wsi i miast

Authors

[ 1 ] Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki, Politechnika Poznańska | [ S ] student | [ P ] employee

Title variant

EN The Impact of Electricity Consumption by Electric Vehicles on the Power Grid

Year of publication

2022

Published in

Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering

Journal year: 2022 | Journal number: iss. 107

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • pojazdy elektryczne
  • sieć elektroenergetyczna
  • zużycie energii
Abstract

PL W artykule przedstawiono analizę wpływu poboru energii elektrycznej przez pojazdy elektryczne na sieć elektroenergetyczną. We wstępie pracy omówiono trendy zmian na rynku pojazdów. Przedstawiono prognozy wzrostu liczby pojazdów o napędzie elektrycznych do roku 2030 i 2050. Wzrost i prognozy sprzedaży tych pojazdów na najbliższe lata, bazuje na prognozach przedstawionych na „Forum Energii”. W artykule przed-stawiono trzy obszary (wiejski, małe miasto i dużą aglomerację) dla których wykonano obliczenia mocy pobranej przez odbiorców i wykonano analizę ich wpływu na przepustowości elementów infrastruktury energetycznej.

EN The article presents an analysis of the impact of electricity consumption by electric vehicles on the power grid. The introduction to the thesis discusses trends in changes in the vehicle market. The forecasts for the increase in the number of electric vehicles until 2030 and 2050 were presented. The growth and sales forecasts of these vehicles for the coming years are based on the forecasts presented at the "Forum Energii". The article presents three areas (rural, small town and large agglomeration) for which calculations of the power consumed by consumers were performed and an analysis of their impact on the capacity of energy infrastructure elements was performed.

Pages (from - to)

129 - 142

DOI

10.21008/j.1897-0737.2022.107.0011

License type

CC BY-SA (attribution - share alike)

Open Access Mode

open journal

Open Access Text Version

final published version

Full text of article

Download file

Access level to full text

public

Ministry points / journal

5

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.