Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Chapter

Download BibTeX

Title

Analiza potoków pasażerskich w autobusowych przewozach regionalnych na przykładzie powiatu chodzieskiego

Authors

[ 1 ] Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Transportu, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ SzD ] doctoral school student | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.7] Civil engineering, geodesy and transport

Title variant

EN Passenger flows analysis in regional bus transport – a case study of the Chodzież Region

Year of publication

2023

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • regionalny transport zbiorowy
  • badanie napełnień pojazdów
  • przewozy autobusowe
EN
  • regional public transport
  • demand research
  • bus transport
Abstract

PL W artykule opisano i przeanalizowano wyniki badań na 3 komercyjnych autobusowych liniach regionalnych, obsługiwanych przez jednego przewoźnika, łączących miasto powiatowe – Chodzież z siedzibami gmin w obrębie tego samego powiatu. Przeprowadzona analiza wskazuje, że główną grupę klientów regionalnego autobusowego transportu zbiorowego na analizowanych liniach stanowi młodzież szkolna korzystająca z miesięcznych biletów ulgowych. Oprócz tego przedstawiono zmienność napełnień pojazdów w ciągu dnia dla każdej grupy pasażerów i poszczególnych kierunków oraz dominujące kierunki podróży (do powiatu oraz do gminy) w miejscowościach, przez które przebiega każda z linii.

Pages (from - to)

171 - 182

Book

Nowe środki transportu i nowe formy mobilności

Ministry points / chapter

5

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.