Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Book

Download BibTeX

Title

Nowe środki transportu i nowe formy mobilności

Editors

[ 1 ] Instytut Inżynierii Lądowej, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Year of publication

2023

Book type

editing of scientific monograph

Publication language

polish

Place

Poznań, Polska

Publisher name

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej. Oddział w Poznaniu

Date of publication

2023

Number of pages

304

ISBN

978-83-960628-5-7

Published in

Book series: Annały Inżynierii Ruchu i Planowania Transportu

Number in series

T. 5 (XIV)

Chapters
Analiza standardów informacji pasażerskiej w zakresie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami (p. 99-112)
Dobre przykłady projektowania uniwersalnego na dworcach kolejowych (p. 113-128)
Przydział zadań do pojazdów z wykorzystaniem oprogramowania PTV Visum (p. 153-170)
Analiza potoków pasażerskich w autobusowych przewozach regionalnych na przykładzie powiatu chodzieskiego (p. 171-182)
Przebieg linii kolejowej dużej prędkości nr 85 przez Poznań (p. 293-304)
Total point value of monograph

20

Total point value for editor

5

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.