Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Chapter

Download BibTeX

Title

Przydział zadań do pojazdów z wykorzystaniem oprogramowania PTV Visum

Authors

[ 1 ] Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Transportu, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ S ] student | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.7] Civil engineering, geodesy and transport

Title variant

EN Solving the Vehicle Scheduling Problem Using PTV Visum Software

Year of publication

2023

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • brygadowanie
  • planowanie pracy pojazdów
  • modelowanie transportu publicznego
Abstract

PL W artykule przedstawiono problematykę planowania transportu publicznego pod kątem optymalnego wykorzystania dostępnej floty pojazdów oraz redukcji kosztów. Badania przeprowadzono na przykładzie wybranych linii tramwajowych w Poznaniu uwzględniając ich rzeczywisty przebieg i aktualny rozkład jazdy. W tym celu odzwierciedlono infrastrukturę transportową w tym także istniejące w mieście zajezdnie. Całość sparametryzowano opisując atrybutami pełną charakterystykę sieci (prędkości, czasy, pojemności itp.). Postawiony w pracy problem został zdefiniowany jako problem optymalizacyjny, a do jego rozwiązania zastosowano narzędzie do modelowania systemów transportowych PTV Visum. Uzyskane rozwiązanie zostało skonfrontowane z rzeczywistym przydziałem brygad. Całość artykułu podsumowano oraz wskazano dalsze kierunki badań.

Pages (from - to)

153 - 170

Book

Nowe środki transportu i nowe formy mobilności

Ministry points / chapter

5

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.