Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Chapter

Download BibTeX

Title

Usuwanie substancji organicznych z wody podziemnej – badania technologiczne w skali pilotowej

Authors

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska i Instalacji Budowlanych, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.10] Environmental engineering, mining and energy

Year of publication

2023

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • materia organiczna
  • woda podziemna
  • badania technologiczne
  • oczyszczanie wody
Abstract

PL Celem badań był dobór odpowiedniej technologii oczyszczania wody podziemnej ze szczególnym uwzględnieniem skuteczności usuwania substancji organicznych. Stację pilotową zasilano wodą pod-ziemną pobieraną z dwóch studni o różnym składzie fizyczno-chemicznym oraz mieszaniną tych wód. Instalacja stacji pilotowej umożliwiała różną konfigurację procesów technologicznych. Na podstawie analizy wyników badań stwierdzono, że zaproponowana technologia uzdatniania jest skuteczna dla wody ze studni nr 2 i mieszaniny wód ze studni nr 1 i nr 2, w objętości max 20% wody ze studni nr 1. Jakość wody uzdatnionej jest zgodna z zleceniami podanymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia [RMZ, 2017].

Pages (from - to)

55 - 65

Book

Aktualne zagadnienia w uzdatnianiu i dystrybucji wody. Vol. 7

Ministry points / chapter

20.0

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.