Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Chapter

Download BibTeX

Title

Wpływ domieszki miedzi na właściwości optyczne i strukturalne ZnO

Authors

[ 1 ] Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Badań Materiałowych i Inżynierii Kwantowej, Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee | [ SzD ] doctoral school student

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.8] Materials engineering

Year of publication

2023

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Abstract

EN Niniejsza praca stanowi analizę wpływu domieszki miedzi na strukturę i właściwości ZnO. W badaniach strukturalnych (XRD, mikroskopia ramanowska) zwrócono uwagę zarówno na wpływ miedzi na właściwości materiału, jak i tworzenie się subfazy. Próbki przeanalizowano pod kątem wykorzystania ich w szeroko pojętej optoelektronice z wykorzystaniem spektroskopii absorpcyjnej UV-vis i badań fluorescencji.

Pages (from - to)

348 - 352

URL

https://wydawnictwo.umcs.eu/js/elfinder/files/Ebook/NPMS_20230628.pdf

Book

Nauka i przemysł - metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości

Presented on

Ogólnopolskie Sympozjum „Nauka i przemysł – metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości”, 27-29.06.2023, Lublin, Polska

Ministry points / chapter

20

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.