Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Book

Download BibTeX

Title

Nauka i przemysł - metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości

Editors

Year of publication

2023

Book type

edited book

Publication language

polish

Place

Lublin, Polska

Publisher name

Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

Publisher name from the Ministry list

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Date of publication

2023

Number of pages

514

ISBN

978-83-227-9700-6

URL

https://wydawnictwo.umcs.eu/js/elfinder/files/Ebook/NPMS_20230628.pdf

Chapters
Spektroskopia Ramana w badaniach substancji leczniczych (p. 131-134)
Techniki spektroskopowe oznaczania drobin mikro- i nanoplastiku uwalnianych do wody w wyniku jej kontaktu z materiałami tworzywowymi (p. 223-226)
Badanie i identyfikacja włókien mikroplastiku pochodzącego ze środowiska naturalnego (p. 227-230)
Nanocząstki PGM na nośniku TiO2 jako katalizatory w reakcji fotodegradacji ibuprofenu (p. 325-328)
Wytwarzanie aktywnych nanocząstek platynowców ze zużytych katalizatorów samochodowych metodami hydrometalurgicznymi (p. 329-332)
Kompozyty cementowe o właściwościach samoczyszczących zawierające TiO2 modyfikowane węglem (p. 333-337)
Tailoring building materials modified with functional compounds: assessment of photocatalytic and antimicrobial properties (p. 338-341)
Wpływ domieszki miedzi na właściwości optyczne i strukturalne ZnO (p. 348-352)
Porównanie perowskitów tlenkowych na bazie lantanu wytwarzanych metodą zol-żel oraz mechanochemiczną (p. 353-356)
Identyfikacja mikroplastików pochodzących z instalacji hydraulicznych z wykorzystaniem spektroskopii Ramana (p. 357-361)
Kompozyty polilaktydu o właściwościach antydrobnoustrojowych (p. 374-375)
Hydrożelowe materiały opatrunkowe (p. 376-377)
Preparatyka biokompozytów poliuretanowych - ocena właściwości fizykochemicznych i użytkowych (p. 402-405)
Materiały roślinne jako potencjalne napełniacze izolacyjnych pianek poliuretanowych (p. 406-409)
Rozpuszczalniki głęboko eutektyczne jako czynniki ługujące metale z surowców wtórnych. (p. 418-420)
Tlenkowe katalizatory glinowo-magnezowe do procesu oksyetylenowania estrów metylowych wyższych kwasów tłuszczowych (p. 421-424)
Conference

Ogólnopolskie Sympozjum „Nauka i przemysł – metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości”, 27-29.06.2023, Lublin, Polska

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.