Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Chapter

Download BibTeX

Title

Pomiar i analiza porównawcza sygnałów drgań gruntu jako wstęp do metody wykrywania obecności zwierząt przy torach kolejowych

Authors

[ 1 ] Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Transportu, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ SzD ] doctoral school student | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.7] Civil engineering, geodesy and transport

Year of publication

2023

Chapter type

abstract

Publication language

polish

Keywords
PL
  • transport kolejowy
  • drgania podłoża
  • klasyfikacja sygnałów
  • analiza widmowa
  • ekologia
Abstract

PL Analiza danych statystycznych oraz dostępnej literatury wskazuje na znaczący problem, jaki stanowią kolizje dzikich zwierząt z pojazdami szynowymi. Takie wypadki wpływają negatywnie zarówno na bezpieczeństwo transportu kolejowego, jak i w kontekście ochrony środowiska naturalnego. Pomimo stosowania różnorodnych sposobów odstraszania zwierzyny z torów w momencie zbliżania się pociągu, brakuje systemów integrujących metody wykrywania ruchu w obszarze torów z metodami wizualnymi i/lub dźwiękowymi, alarmującymi zwierzęta o niebezpieczeństwie. Zastosowanie metod wykrywania zwierząt na podstawie drgań gruntu wywołanych stąpaniem ma potencjał podniesienia efektywności tzw. przejść dla zwierząt na poziomie torów i tym samym zmniejszenia liczby kolizji. Aby opracować metodę wykrywania obecności i ruchu zwierząt, autorzy wykonali badania wstępne, porównujące wartości przyspieszenia drgań wywołanych stąpaniem człowieka oraz psa. Pozwala to na dobór odpowiednich ustawień pomiaru oraz metod analizy sygnałów, a także na sklasyfikowanie kluczowych i najbardziej efektywnych do dalszego wykorzystania parametrów drgań. W eksperymencie wykorzystano kotwę z zamontowanymi jednoosiowymi przyspieszeniomierzami wbitą w podłoże. Wybrano powierzchnię trawiastą, jako najlepiej oddającą warunki naturalne i neutralną w aspekcie tłumienia drgań. Pomiary wykonywano bezpośrednio do i z punktu pomiarowego, a także wokół niego na promieniu 2 i 5 metrów. Uzyskane przebiegi czasowe przyspieszenia drgań zostały zaimplementowane do programu MATLAB, w którym przeprowadzono analizę w dziedzinach czasu, częstotliwości i amplitud oraz oceniono efektywność wstępnej metodologii badań. Zastosowano metodę miar punktowych w wybranych oknach czasowych, analizę widmową przy użyciu Szybkiej Transformaty Fouriera z dobranymi wejściowymi parametrami przetwarzania oraz analizę gęstości mocy sygnału, co pozwoliło na porównanie sygnałów oraz dostrzeżenie kluczowych dla metody różnic. W rezultacie wyznaczono wartości drgań charakterystyczne dla stąpania człowieka oraz psa, które umożliwią klasyfikację najważniejszych parametrów sygnał i które mogą być wykorzystane na dalszych etapach opracowywania metody wykrywania obecności i ruchu istot żywych, w tym do trenowania algorytmów uczenia maszynowego.

Pages (from - to)

30

Book

VibDiag 2023 : III Konferencja naukowa "Wibroakustyka i diagnostyka maszyn, urządzeń i konstrukcji", Poznań 27-28 września 2023 r.

Presented on

III Konferencja Naukowa Wibroakustyka i Diagnostyka Maszyn, Urządzeń i Konstrukcji, VibDiag 2023, 27-28.09.2023, Poznań, Polska

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.