Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Book

Download BibTeX

Title

VibDiag 2023 : III Konferencja naukowa "Wibroakustyka i diagnostyka maszyn, urządzeń i konstrukcji", Poznań 27-28 września 2023 r.

Editors

[ 1 ] Instytut Mechaniki Stosowanej, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.9] Mechanical engineering

Title variant

EN Vibroacoustics and Diagnostics Machinery, Devices and Structures : Proceedings of 3rd Scientific Conference VibDiag 2023, Poznań 27-28.09.2023

Year of publication

2023

Book type

book of abstracts

Publication language

polish

Place

Poznań, Polska

Publisher name

Agencja Reklamowa COMPRINT

Date of publication

2023

Number of pages

58

ISBN

978-83-89333-82-7

Chapters
Zastosowanie sekwencjonowania sygnału drganiowego w diagnostyce okrętowych silników spalinowych (p. 15)
Specyfika oddziaływań wibroakustycznych maszynek do strzyżenia włosów (p. 16)
Poprodukcyjna klasyfikacja łożysk stożkowych na podstawie płaszczyzny: wartość skuteczna przyspieszeń drgań aRMS - częstotliwość Rice’a fRICE (p. 24)
Badania możliwości implementacji odprężania wibracyjnego ram maszyn pakujących (p. 25)
Pomiar i analiza porównawcza sygnałów drgań gruntu jako wstęp do metody wykrywania obecności zwierząt przy torach kolejowych (p. 30)
Nowa metoda parametryzacji oddziaływań wibroakustycznych pilarek łańcuchowych na ich operatorów (p. 38)
Testowanie poprodukcyjne asynchronicznych silników elektrycznych (p. 46)
Conference

III Konferencja Naukowa Wibroakustyka i Diagnostyka Maszyn, Urządzeń i Konstrukcji, VibDiag 2023, 27-28.09.2023, Poznań, Polska

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.