Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Misc

Download BibTeX

Title

Opinia dotycząca realizacji pracy: "Opracowanie interaktywnej bazy wiedzy o regulacjach prawnych i zasadach bezpiecznego stosowania środków ochrony indywidualnej (numer zadania 3.SP.08, etap 2)"

Authors

[ 1 ] Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[6.6] Management and quality studies

Year of publication

2021

Document type

review

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Program Wieloletni: Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy
  • interaktywna baza wiedzy
  • środki ochrony indywidualnej
  • zwiększenia poziomu bezpieczeństwa w budownictwie rolnictwie górnictwie i służbie zdrowia
  • szkolenia w systemie e-learningu
Abstract

PL Autorzy przyjęli, że celem zadania będzie opracowanie krajowej bazy wiedzy o najnowszych, aktualizowanych rekomendacjach, wskazówkach i dobrych praktykach związanych z szeroko pojętym bezpiecznym stosowaniem środków ochrony indywidualnej (ŚOI). Zgodnie z opinią recenzentów, założone cele pracy zostały zrealizowane, a przedstawione do recenzji sprawozdanie spełnia wymagania dotyczące rozliczenia zadania. Podjęta w projekcie tematyka jest aktualna, a jej sposób prezentacji zasługuje na uznanie. Wskazaniem do doskonalenia jest uzupełnienie internetowej bazy danych o moduł dotyczący działań związanych z utrzymaniem ŚOI w należytym stanie technicznym lub włączenie wskazanych zagadnień do pozostałych modułów.

Pages (from - to)

1 - 5

Comments

Interaktywna baza wiedzy opracowywana była w ramach Programu Wieloletniego „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy (etap V), część A: Program realizacji zadań w zakresie służb państwowych, okres realizacji: lata 2020-2022”.

Source name

Program Wieloletni „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy (etap V), część A: Program realizacji zadań w zakresie służb państwowych, okres realizacji: lata 2020-2022”

Date of publication

2021

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.