Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Misc

Download BibTeX

Title

Recenzja realizacji pierwszego etapu zadania nr 3.SP.08 pt. "Opracowanie interaktywnej bazy wiedzy o regulacjach prawnych i zasadach bezpiecznego stosowania środków ochrony indywidualnej" wykonywanego w ramach Programu Wieloletniego: "Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy (etap V), część A: Program realizacji zadań w zakresie służb państwowych"

Authors

[ 1 ] Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[6.6] Management and quality studies

Year of publication

2020

Document type

review

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Program Wieloletni: Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy
  • interaktywna baza wiedzy
  • środki ochrony indywidualnej
  • zwiększenia poziomu bezpieczeństwa w budownictwie rolnictwie górnictwie i służbie zdrowia
Abstract

PL W pierwszym etapie zadania Autorzy przyjęli za cel opracowanie struktury i konspektów materiałów do interaktywnej bazy wiedzy o środkach ochrony indywidualnej na podstawie inwentaryzacji najistotniejszych wyników badań własnych i danych literaturowych oraz konsultacji z kluczowymi instytucjami i resortami odpowiedzialnymi za wdrażanie dyrektywy 89/656/EEC. Zgodnie z opinią recenzentów, założone cele pracy zostały zrealizowane, a przedstawione do recenzji sprawozdanie spełnia wymagania dotyczące rozliczenia zadania. Opracowana baza pozwoli w pełni dostosować stan wiedzy oraz potrzebę i konieczność realizacji działań krajowych do wytycznych wskazanych w dokumentach europejskich. Podjęte działanie wychodzi naprzeciw potrzebom różnych grup zatrudnionych oraz różnych grup zawodów stosujących środki ochrony indywidualnej. W ramach doskonalenia zwrócono uwagę na pewne nieścisłości semantyczne, omyłki edytorskie oraz błędne numery norm.

Pages (from - to)

1 - 6

Comments

Interaktywna baza wiedzy opracowywana była w ramach Programu Wieloletniego „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy (etap V), część A: Program realizacji zadań w zakresie służb państwowych, okres realizacji: lata 2020-2022”.

Source name

Program Wieloletni „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy (etap V), część A: Program realizacji zadań w zakresie służb państwowych, okres realizacji: lata 2020-2022”

Date of publication

2020

Number of pages

6

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.