Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Article

Download BibTeX

Title

Czy dynamika TABS podąża za dynamiką planu zajęć? Badania pomiarowe i ankietowe w budynku typu nZEB

Authors

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska i Instalacji Budowlanych, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.10] Environmental engineering, mining and energy

Title variant

EN Does the Dynamics of TABS Follow the Dynamics of the Lesson Plan? Analysis of Survey and Data From nZEB Building

Year of publication

2024

Published in

Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja

Journal year: 2024 | Journal volume: T. 55 | Journal number: nr 1

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • TABS
  • badania ankietowe
  • komfort klimatyczny
  • stropy grzewczo-chłodzące
  • jakość powietrza wewnętrznego
Abstract

PL W obecnych czasach nowo powstające budynki muszą być projektowane i wznoszone w standardzie nZEB. Zapotrzebowanie na energię tych obiektów jest niskie, a ich efektywne systemy, powinny w łatwy sposób zapewniać użytkownikom komfortowe warunki. Komfort użytkowników sal dydaktycznych jest niezwykle istotny w procesie ich uczenia się. W zakresie oceny komfortu można wyróżnić kilka parametrów, m.in. temperaturę, wilgotność względną i stężenie ditlenku węgla. Do oceny komfortu panującego w pomieszczeniu wykorzystać można pomiary lub ankiety. Cel: Celem badań jest porównanie oceny obiektywnej (pomiarów) i subiektywnej (ankiet) kilku wybranych parametrów wpływających na komfort użytkowania sali dydaktycznej zlokalizowanej w budynku edukacyjnym w standardzie nZEB. Ocenie poddana zostanie również współpraca systemów technicznego wyposażenia budynku mających zapewnić odpowiednie warunki w zakresie parametrów powietrza; systemu grzewczo-chłodzącego w postaci TABS oraz systemu zapewniającego odpowiednią jakość powietrza – systemu wentylacyjnego. Metoda: Do analizy wybrano jeden dzień z okresu pomiarowego, od marca do maja 2022. Przeprowadzono pomiary parametrów jakości powietrza oraz ankiety, w których uczestnicy badania odpowiadali na pytania dotyczące ogólnych i szczegółowych odczuć dotyczących warunków panujących w sali na początku i na końcu swoich zajęć. Porównano odpowiedzi ankietowanych i wyniki pomiarów. Na ich podstawie definiowano czy systemy HVAC zapewniają właściwe warunki uczestnikom badania. Wyniki i wnioski: Wyniki badań ankietowych i pomiarowych pokazują, że w analizowanej sali warunki nie są w pełni komfortowe. Szczególnie na kolejnych zajęciach w ciągu dnia. System wentylacyjny zapewnia właściwą jakość powietrza, natomiast system grzewczo-chłodzący zapewnia właściwą temperaturę jedynie w okresie nocy, w przypadku braku użytkowników w pomieszczeniu. Po rozpoczęcia zajęć, z uwagi na pojawiające się zyski ciepła temperatura w pomieszczeniu wzrasta powodując dyskomfort użytkowników. Badania przeprowadzono w okresie grzewczym, więc strop nie mógł przejść w tryb chłodzenia. W takim przypadku sugerowane byłoby zaproponowanie lepszej współpracy między systemem TABS a systemem wentylacyjnym, tak, żeby system powietrzny mógł odebrać nadmiarowe obciążenia cieplne. Analiza takiej współpracy będzie tematem dalszych badań.

Pages (from - to)

18 - 26

DOI

10.15199/9.2024.1.4

URL

https://sigma-not.pl/publikacja-146901-2024-1.html

License type

copyright

Open Access Mode

czasopismo hybrydowe

Open Access Text Version

final published version

Date of Open Access to the publication

at the time of publication

Ministry points / journal

70

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.